Van toepassing zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bouwstoffen, met bijbehorende bijzondere voorwaarden, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, nr. 145/2003 door de vereniging van handelaren in bouwmaterialen in Nederland (HIBIN).
In afwijking hiervan gelden voor consumenten de HIBIN consumentenverkoopvoorwaarden. Indien de tekst van de voor u van kracht zijnde voorwaarden niet in uw bezit is, zijn wij desgevraagd bereid u een exemplaar toe te zenden. Belangrijk: Keuring van de materialen dient voor aflading of de verwerking te geschieden.
Reclames over verwerkte materialen kunnen derhalve slechts geaccepteerd worden voor zover de garantiebepalingen van de industrie dat toelaten.

HiBIN LOGO

Ons adres:

ColoredRoofs BV

Postbus 2258, 6802 CG ArnhemStand Up logo grijs

Bezoekadres:

Nieuwe Kade 18, 6827 AB Arnhem
Telefoon 026 - 353 09 99

E-mail:
Twitter: @ColoredRoofsbv
Facebook: ColoredRoofs BV Arnhem
Volg ons op LinkedIn: ColoredRoofs / Stand-Up